Ponownie prostujemy nieprawdziwe informacje. Komentarz do artykułu D. Wantuch „Wojewoda unieważnia uchwałę dotyczącą kontroli w hucie i jej okolicach”

Czy chodzi o to aby powtarzane wielokrotnie mylne stwierdzenie stało się prawdą? Komentarz powyższy dotyczy kolejnego już artykułu pani redaktor D. Wantuch pt. „Wojewoda unieważnia uchwałę dotyczącą kontroli w hucie i jej okolicach” opublikowanego na […]

Czytaj dalej

Zmiana miejsca pomiarów w Skawinie

Kończy się cykl pomiarów dużej grupy  Lotnych Związków Organicznych na terenach byłej huty aluminium w Skawinie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami od dnia 24 sierpnia 2019r stacja wykonywać będzie przez tydzień pomiary w centrum miasta. Zainstalowana […]

Czytaj dalej

Nowe ustalenia ws. Vesuvius Poland Sp. z o.o. w Skawinie

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami inspektorów WIOŚ, ws. pojawienia się dymu o żółtym zabarwieniu z emitorów Vesuvius Poland Sp. z o.o., informujemy, że firma podjęła działania zapobiegawcze  i wykluczyła zaistniałą usterkę. Przypomnijmy, że przyczyną chwilowej emisji […]

Czytaj dalej

Dym o żółtym zabarwieniu z emitorów Vesuvius Poland

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie odebrał zgłoszenia od Straży Miejskiej oraz od mieszkańców miasta Skawina dotyczące falowych emisji dymu o niepokojącym żółtym zabarwieniu, które pochodziły  z emitorów firmy Vesuvius Poland Sp. […]

Czytaj dalej

Nadal niskie stężenia LZO w Skawinie

Nadal niskie stężenia LZO w Skawinie

Czytaj dalej

„Dziennikarz na pół gwizdka”

W związku z faktem, iż na stronach internetowych Gazety Wyborczej w dniu 19 sierpnia ukazał się artykuł D. Wantuch, pt. Inspektor na pół gwizdka, stawiającym w niekorzystnym świetle działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie […]

Czytaj dalej

Działania WIOŚ w trakcie pożaru w ArcelorMittal (informacje uzupełniające)

W krakowskim zakładzie ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie zapalił się taśmociąg z koksem transportowanym do wielkiego pieca. Pożar objął taśmociąg oraz urządzenia towarzyszące.  Na miejscu pracowało 21 zastępów PSP oraz Specjalny Oddział Ratownictwa Chemicznego, Policja, […]

Czytaj dalej

Informacja dot. jakości powietrza w Nowej Hucie w dniach 15-16 sierpnia 2019 r.

W związku z pożarem w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie przeanalizowano stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach przy ul. Bulwarowej, os. Wadów i os. Piastów oraz stężenia substancji gazowych tj: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków […]

Czytaj dalej

W Skawinie bez zmian

W ostatnim tygodniu poziomy stężeń benzenu, toluenu, etylobenzenu o-m-p-ksylenu w Skawinie są niskie w stosunku do norm godzinnych, które dla benzenu wynoszą 30 µg/m3,  dla toluenu, ksylenu 100 µg/m3, a dla etylobenzenu 500 µg/m3.

Czytaj dalej

Pożar taśmociągu w Arcelor Mittal

W krakowskim zakładzie Arcelor Mittal zapalił się taśmociąg z koksem transportowanym do wielkiego pieca. Pożar rozpoczął się ok. godz.14.00. Na miejscu pracuje 17 zastępów PSP. Pożar jest pod kontrolą, obecnie trwa jego dogaszanie. Na podstawie  […]

Czytaj dalej

Nadal niski poziom lotnych związków organicznych w Skawinie

Suma lotnych związków organicznych w dniach od 5 do 10 sierpnia mierzona na terenach byłej huty aluminium w Skawinie metodami referencyjnymi wykazuje niskie stężenia tych substancji. Korespondują one z wynikami pomiarów zaprezentowanymi przez  Instytut Podstaw […]

Czytaj dalej

O stanie powietrza w Skawinie<br> 5.08.2019 <br><br>W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie zespołu zadaniowego powołanego przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika do oceny stanu powietrza w Skawinie.

Na spotkaniu omówiono wyniki pomiarów, które na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Oddział w Krakowie.   Przypomnijmy, że […]

Czytaj dalej