Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

ROK 2019

  • nazwa zadania: „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 roku”
  • informację: „Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
  • koszt kwalifikowany  : 2 000.000,00 zł
  • kwota dofinansowania: 1 500.000,00 zł

 

ROK 2020

  • nazwa zadania: „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2020 roku”
  • informację: „Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
  • koszt kwalifikowany  : 800.000,00 zł
  • kwota dofinansowania: 600.000,00 zł