Wyniki pomiarów jakości powietrza


Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa małopolskiego w zakresie jakości powietrza.

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza, oceny roczne i pięcioletnie jakości powietrza do pobrania:


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


Informacje na temat jakości powietrza w Polsce znajdują się w portalu jakości powietrza GIOŚ