AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


PUBLIKACJE

archiwum - lata 1994 - 2010


WYKAZ OPRACOWAŃ


rok wydania

Tytuł opracowania

2010 pdf Środowisko wodne województwa małopolskiego- rezultaty projektu PL0302
2010 pdfRaport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2009 roku (BMŚ)
  pdfOcena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2009 roku
  pdfPięcioletnia ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10 oraz As, Cd, Ni, Pb, BaP w województwie małopolskim
  pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2009 roku
  pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem 
na obszarze województwa małopolskiego w 2009 roku
  pdfSprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego i nowotarskiego w 2009 roku
  pdfSprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza metodą wskaźnikową w zakresie NO2 i SO2 w ramach monitoringu regionalnego w 2009 roku
  pdfOcena wstępna zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w województwie małopolskim
  pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008 roku  (BMŚ)
2009 pdfSprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza metodą wskaźnikową w zakresie NO2 i SO2 w ramach monitoringu regionalnego w 2008 roku
  pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem 
na obszarze województwa małopolskiego w 2008 roku
  pdfSprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosadeckiego, gorlickiego i limanowskiego w 2008 roku
  pdfOcena jakości wód w województwie małopolskim w 2008 roku
  pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2008 roku
2008 pdf Raport mozaikowy - województwo małopolskie w latach 2000-2006 (BMŚ)
  pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku  (BMŚ)
  Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2007 roku
  Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2007 roku
  Sprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza metodą wskaźnikową w zakresie NO2 i SO2 w ramach monitoringu regionalnego w 2007 roku
  Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Nowego Sącza oraz powiatu gorlickiego i limanowskiego w 2007 roku
  pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem 
na obszarze województwa małopolskiego w 2007 roku
2007 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku  (BMŚ)
  pdf Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w latach 2002-2006 (zweryfikowana listopad 2007)
  pdf Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2006 roku (zweryfikowana listopad 2007)
  Informacja o stanie środowiska powiatu tarnowskiego w 2006 roku
  pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2006 roku
  pdf Ocena jakości wód powierzchniowych  w województwie małopolskim w 2006 roku
  pdf Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2006 roku
2006 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2005 roku  (BMŚ)
  pdfOcena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2005 roku
  Ocena jakości wód powierzchniowych w 2005 roku w regionie tarnowskim
  pdf Wstępna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim pod kątem zawartości arsenu, kadmu, rtęci , niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz dostosowania systemu oceny do wymagań Dyrektywy 2004/107/WE
  pdf Jakość wód zbiorników zaporowych południowej Małopolski w 2005 roku
  pdf Ocena stanu czystości wód powierzchniowych i stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie Limanowej na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku
  pdf Ocena jakości wód powierzchniowych w 2005 roku na terenie Powiatu Gorlickiego
  pdf Ocena stanu czystości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku.
  pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2005 roku
  pdf Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach powiatu nowosądeckiego i limanowskiego w 2005 roku
  pdf Ocena stanu zanieczyszczeń wód w 2005 roku na granicy z Republika Słowacką
  pdf Ocena jakości wód powierzchniowych płynących  przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku
  Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w mieście Tarnowie
  Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w mieście Brzesko
  Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w powiecie bocheńskim
  Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w powiecie tarnowskim
  pdf Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku
2005 pdf Informacja o klimacie akustycznym w wybranych punktach miasta Nowego Sącza w 2005 r.
  Informacja o stanie środowiska w 2004 roku -powiat tarnowski
  Ocena jakości wód powierzchniowych w 2004 roku w regionie tarnowskim
  HTML Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 roku  (BMŚ)
  Informacja o stanie środowiska w 2004 roku -powiat bocheński
  Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie strefy ochronnej Mittal Steel Poland S.A. w Krakowie
  Sprawozdanie z badań prowadzonych na terenie powiatu krakowskiego w ramach monitoringu jakości powietrza w województwie małopolskim w 2004 roku
  Informacja o jakości powietrza w 2004 roku - powiat chrzanowski
  Informacja o stanie środowiska w 2004 roku -powiat wadowicki
  Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2004 roku
  pdfOcena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2004 roku
  Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych w powiecie krakowskim w 2004 roku
  Ocena jakości śródlądowych wód powierzchniowych na terenie miasta Krakowa w 2004 roku
  Ocena Jakości wód powierzchniowych płynących przez teren gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2004 roku
  Ocena jakości wód potoków w rejonie Zakopanego w 2004 roku
  Ocena jakości wód powierzchniowych w 2004 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego
  Ocena jakości śródlądowych wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2004
  Sprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza w zakresie SO2 i NO2 metodą pasywną prowadzonych na obszarach 6 Parków Narodowych: Babiogórskiego, Tatrzańskiego, Pienińskiego, Gorczańskiego, Ojcowskiego i Magurskiego w 2004 roku
  Sprawozdanie z badań prowadzonych w ramach "Monitoringu jakości powietrza w województwie małopolskim w 2004 roku" obejmujące: pomiary pasywne benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pomiary okresowe stacją mobilną
  Sprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza benzenem, metodą wskaźnikową,  na obszarze województwa małopolskiego w 2004 roku
  Sprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza metodą wskaźnikową w zakresie SO2 i NO2 w ramach monitoringu regionalnego w województwie małopolskim w 2004 roku
2004 HTML Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2003 roku  (BMŚ)
  Ocena jakości powietrza w  województwie małopolskim w 2003 roku
  Informacja o stanie środowiska powiatu brzeskiego w 2003 roku
  Informacja o stanie środowiska powiatu tarnowskiego w 2003 roku
  Informacja o stanie środowiska powiatu dąbrowskiego 2003 w roku
  Sprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza benzenem, metodą wskaźnikową,  na obszarze województwa małopolskiego w 2003 roku
  Stan zanieczyszczenia wód zbiorników zaporowych w województwie małopolskim w 2003 roku
  pdfOcena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2003 roku
  Stan czystości wód powierzchniowych w 2003 roku w regionie tarnowskim
2003 HTML Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2002 roku  (seria BMŚ)
  Informacja o stanie środowiska powiatu brzeskiego w latach 2000-2002
  Zanieczyszczenie wód  Białego Dunajca na tle badań monitoringowych      wyniki badań - załączniki ( *.doc 330 kB)
  pdfOcena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2002 roku
  HTML Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2002 roku
  Informacja o stanie środowiska miasta Tarnowa 
  Raport o stanie środowiska w 2002 roku - powiat suski
  Raport o stanie środowiska w 2001 roku - powiat oświęcimski
  Raport o stanie środowiska w 2001 roku - powiat tatrzański
  Sprawozdanie z zadania  "Badanie mokrej depozycji zanieczyszczeń w 2002 roku w woj. małopolskim"
  Sprawozdanie z wykonania badań opadu pyłu w ramach zadania "System monitoringu manualnego i depozycji zanieczyszczeń z powietrza w woj. małopolskim w roku 2002"
  System monitoringu manualnego i depozycji zanieczyszczeń z powietrza w woj. małopolskim w 2002 roku - badanie imisji zanieczyszczeń
  Monitoring wód powierzchniowych płynących przez teren Nowego Targu - prowadzony w roku 2002
  Stan zanieczyszczenia wód zbiorników zaporowych w woj. małopolskim w 2002 roku
  HTML Stan czystości wód powierzchniowych płynących w 2002 roku w regionie tarnowskim
  Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych płynących na terenie woj. małopolskiego w 2002 roku
  Monitoring wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2002 r. ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody pitnej dla Krakowa
  Monitoring wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2002 r. ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody pitnej
2002 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2001 roku  (seria BMŚ)
  Ocena wstępna jakości powietrza w województwie małopolskim  za lata 1999-2001 (wersja zweryfikowana)
  Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa za lata 1999-2001 z analizą porównawczą pięciolecia 1994-1998
  Stan czystości wód zbiorników zaporowych w województwie małopolskim w 2001 roku
  HTML  Stan czystości wód powierzchniowych płynących w 2001 roku w regionie tarnowskim
  Informacja o stanie środowiska powiatu tarnowskiego w latach 1999-2001
  Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych płynących na terenie województwa małopolskiego w 2001 roku
  Raport o stanie środowiska w powiecie suskim w 2001roku
  Raport o stanie środowiska w 2001 roku - powiat miechowski
  Raport o stanie środowiska w 2001 roku - powiat nowotarski
  Raport o stanie środowiska w 2001 roku - powiat myślenicki
  Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w 2001 roku - powiat chrzanowski
  Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w województwie małopolskim (biuletyn miesięczny)
 2001 HTML  Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2000 roku (seria BMŚ)
   HTML Stan czystości wód powierzchniowych płynących w 2000 roku w regionie tarnowskim
  Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych płynących na terenie województwa małopolskiego w roku 2000
  Informacja o stanie środowiska w 2000 roku - powiat myślenicki
  Informacja o stanie środowiska w 2000 roku - powiat nowotarski
  Informacja o stanie środowiska w 2000 roku - powiat wadowicki
  Informacja o jakości wód powierzchniowych płynących oraz zanieczyszczeniu powietrza w 2000 roku - powiat suski
  Opracowanie „Stan czystości wód zbiorników zaporowych w województwie małopolskim w 2000 roku”
  Opracowanie „Monitoring wód powierzchniowych w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody pitnej w roku 2000”
  Opracowanie „Monitoring wód powierzchniowych w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody pitnej dla miasta Krakowa w roku 2000”
  Opracowanie „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim w 2000 roku – monitoring manualny”
  Ocena jakości wód Dunajca poniżej Nowego Targu na podstawie badań prowadzonych w 2000 roku
  Opracowanie „Stan czystości powietrza w 2000 roku w regionie tarnowskim”
  Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w województwie małopolskim (biuletyn miesięczny).
  Monitoring odpadów na terenie województwa małopolskiego - część I
  Monitoring odpadów niebezpiecznych na terenie województwa małopolskiego - część II

2000

Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 1999 roku (seria BMŚ) 
  Informacja o stanie środowiska w 1999 roku - powiat krakowski
  Informacja o stanie środowiska w 1999 roku - powiat oświęcimski
  Informacja o stanie środowiska w 1999 roku - powiat tatrzański
  Informacja o stanie środowiska w 1999 roku - powiat wadowicki
  Informacja o stanie środowiska w 1999 roku - powiat tarnowski
  HTML  Informacja o stanie środowiska w 1999 roku - miasto Tarnów
   Opracowanie „Stan czystości wód powierzchniowych płynących w 1999 roku w regionie tarnowskim”
   Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez zakłady z listy wojewódzkiej
  Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych na terenie województwa małopolskiego w 1999 roku
  Stan czystości wód zbiorników zaporowych w województwie małopolskim w 1999 roku
  Ocena jakości wód Dunajca poniżej Nowego Targu na podstawie badań prowadzonych w 2000 r.
  Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w województwie małopolskim - od kwietnia 2000 roku jako biuletyn miesięczny
 1994-1999  
1999 HTML  Raport o stanie środowiska województwa małopolskiego w 1998 roku
1999 Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994 - 1998. Stan aktualny i tendencje.
 1999 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa małopolskiego metalami ciężkimi i siarką
1998 Raport o stanie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie w roku 1997
1998 Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim w 1997 roku
1998 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa tarnowskiego metalami ciężkimi i siarką oraz warunków produkcji rolniczej
1998 Stan zagrożenia hałasem na terenie miasta Krakowa
1997 Raport o stanie środowiska w województwie krakowskim w 1996 roku
1997 Sucha i mokra depozycja pierwiastków w województwie krakowskim w latach 1992-1996
1997 Raport o stanie środowiska w województwie tarnowskim w 1996 roku
1997 Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim w 1996 roku
1996 Raport o stanie środowiska w województwie krakowskim w 1995 roku
1996 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa krakowskiego metalami ciężkimi i siarką
1996 Monitoring Ekologiczny Województwa Krakowskiego w latach 1993-1995
1996 Stan czystości wód powierzchniowych płynących w województwie tarnowskim w latach 1991-1995
1995 Raport o stanie środowiska w województwie krakowskim w 1994 roku
1995 Raport o stanie środowiska w województwie tarnowskim w 1994 roku
1995 Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim w 1994 roku
1994 Raport o stanie środowiska w województwie tarnowskim w 1993 w roku
1994 Informacja o stanie środowiska w województwie krakowskim w 1993 roku
1994 Monitoring Ekologiczny Województwa Krakowskiego w latach 1986-1992
1994 Problemy zanieczyszczeń komunikacyjnych w Krakowie


Ostatnia aktualizacja: 23-07-2015
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2001-2017