PRZETARGI


plik do pobraniaPlan postępowań o udzielenie zamówień w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie w 2019 roku

Opublikowano: 18 kwietnia 2019

przetarg Zakup i dostawa 2 sztuk analizatorów dwutlenku siarki (SO2)

Ogłoszenie opublikowano: 5 czerwca 2018

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


przetarg Zakup i dostawa systemu identyfikacji i lokalizacji źródeł dźwięku

Ogłoszenie opublikowano: 27 kwietnia 2018

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


przetarg Zakup i dostawa: 2 sztuk poborników pyłu zawieszonego LVS, 2 sztuk kalibratorów mierników zanieczyszczeń gazowych  oraz 2 sztuk wytwornic powietrza zerowego kompatybilnych z kalibratorami

Ogłoszenie opublikowano: 23 marca 2018

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


plik do pobraniaPlan postepowań o udzielenie zamówień w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie w 2018 roku

 Opublikowano: 27 lutego 2018

ogłoszenie przetargoweUsługi sprzątania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w 2018 roku

Ogłoszenie opublikowano: 13 listopada 2017

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
3. Załącznik 2 do SIWZ- Wykaz wykonanych usług
4. Załącznik 3 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia
5. Załącznik 4 do SIWZ- Wykaz narzędzi
6. Załącznik 5 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 6 do SIWZ- Oświadczenie nt. doświadczenia osób
8. Załącznik 7 do SIWZ- Oświadczenie o zatrudnieniu dodatkowej osoby
9. Załącznik 8 do SIWZ – Wzór umowy
10. Załącznik 9 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
11. Załącznik 10 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ogłoszenie przetargoweZakup i dostawa: 2 sztuki poborników pyłu zawieszonego LVS oraz kalibrator mierników zanieczyszczeń gazowych oraz wytwornica powietrza zerowego kompatybilna z kalibratorem 

Ogłoszenie opublikowano: 4 sierpnia 2017

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik 1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
5. Załącznik 2 do SIWZ – wersja edytowalna
6. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 3 do SIWZ – wersja edytowalna
8. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
9. Załącznik 4 do SIWZ – wersja edytowalna
10. Załącznik 5 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ogłoszenie przetargoweZapytanie ofertowe dotyczące mobilnego laboratorium do poboru próbek wód i prowadzenia obserwacji hydromorfologicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Ogłoszenie opublikowano: 19 lipca 2017

ogłoszenie przetargoweWyposażenie laboratorium w stanowiska do badań, przechowywania i przygotowania próbek(stoły wyspowe, stoły przyścienne, dygestorium)

Ogłoszenie opublikowano: 6 czerwca 2017

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik 1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
5. Załącznik 2 do SIWZ – wersja edytowalna
6. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 3 do SIWZ – wersja edytowalna
8. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
9. Załącznik 5 do SIWZ- Wymagania dotyczące wyposażenia laboratorium
10. Załącznik 5 do SIWZ- wersja edytowalna (docx)
11. Wykaz wyposażenia do załącznika 5 do SIWZ – wersja edytowalna (xls)

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ogłoszenie przetargowePlan zakupu sprzętu laboratoryjnego w 2017 roku

Ogłoszenie opublikowano: 20 lutego 2017

Zapytania  dotyczące ogłoszeń można kierować  na adres poczty elektronicznej: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

Szczegółowych informacji udziela: Bogusława  Czyż

 48 (12) 312 52 09 wewn. 15