PRZETARGI


liczba aktualnych ogłoszeń:  0

 Plan zakupu sprzętu laboratoryjnego w 2017 roku

termin składania oferty

przedmiot oferty

uwagi


2017-08-21  godz.9:30


Zakup i dostawa: 2 sztuki poborników pyłu zawieszonego LVS oraz kalibrator mierników zanieczyszczeń gazowych oraz wytwornica powietrza zerowego kompatybilna z kalibratorem um)

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik 1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
5. Załącznik 2 do SIWZ – wersja edytowalna
6. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 3 do SIWZ – wersja edytowalna
8. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
9. Załącznik 4 do SIWZ – wersja edytowalna
10. Załącznik 5 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia


ogłoszenie zamieszczono:
2017-08-04
Otwarcie ofert
Wynik

2017-07-24  godz.15:00


Zapytanie ofertowe dotyczące mobilnego laboratorium do poboru próbek wód i prowadzenia obserwacji hydromorfologicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Załączniki do pobrania:
1. Opis przedmiotu zamówienia


ogłoszenie zamieszczono:

2017-07-19


2017-06-19  godz.9:30


Wyposażenie laboratorium w stanowiska do badań, przechowywania i przygotowania próbek(stoły wyspowe, stoły przyścienne, dygestorium)

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik 1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
5. Załącznik 2 do SIWZ – wersja edytowalna
6. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 3 do SIWZ – wersja edytowalna
8. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
9. Załącznik 5 do SIWZ- Wymagania dotyczące wyposażenia laboratorium
10. Załącznik 5 do SIWZ- wersja edytowalna (docx)

11. Wykaz wyposażenia do załącznika 5 do SIWZ – wersja edytowalna (xls)


ogłoszenie zamieszczono:

2017-06-06
Otwarcie ofert

Wynik


Zapytania  dotyczące ogłoszeń można kierować  na adres poczty elektronicznej: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

Szczegółowych informacji udziela: Bogusława  Czyż tel. 48 (12) 312 52 09 wewn. 15