AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


PRZETARGI

Norweski Mechanizm Finansowy


ostatnia aktualizacja:    2010-07-22

liczba aktualnych ogłoszeń:  0


termin składania oferty

przedmiot oferty

uwagi

2010-07-14 08:30 Dostawa autoklawu pionowego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

1. Załącznik nr 1- Minimalne wymagania techniczne
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3 - formularz oferty
4. Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2010-07-05

wynik

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2010-06-18 09:00 Dostawa mikroskopu optycznego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

1. Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3 - formularz oferty
4. Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2010-06-02

wynik

pytania i odpowiedzi

2010-06-23 08:30 Dostawa samochodu terenowego (SIWZ)

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

1.Zmiana SIWZ
2. Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne
2a. Zmiana załącznika nr 1 - Minimalne wymagania techniczne
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3 - formularz oferty
5. Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2010-06-02

wynik

pytania i odpowiedzi

2010-06-18 09:00 Dostawa autoklawu pionowego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

1. Załącznik nr 1- Minimalne wymagania techniczne
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3 - formularz oferty
4. Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2010-06-02

unieważnienie

pytania i odpowiedzi

2010-06-18 09:00 Dostawa dygestorium (wyciągów laboratoryjnych) z oznakowaniem i dokumentami CE – 3 sztuki

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

1. Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3 - formularz oferty
4. Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2010-06-02

wynik

pytania i odpowiedzi

2010-06-18 09:00 Dostawa łodzi z wyposażeniem

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

1. Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3 - formularz oferty
4. Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2010-06-02

wynik

2009-11-17 10:00 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 3 tablic pamiątkowych Projektu PL0302

przetarg ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - wzór tablicy pamiątkowej
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-11-06

unieważnienie

2009-11-17 10:00 Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów promocyjno - konferencyjnych

przetarg ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - rozkład nadruku - teczka aktowa
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-11-06

wynik

2009-10-20 10:00 Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - minimalne wymogi i parametry techniczne
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-10-12

wynik2

protest

wynik1

rozstrzygnięcie protestu

protest

pytania i odpowiedzi

2009-09-11 11:00 Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - minimalne wymogi i parametry techniczne
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-09-02

unieważnienie

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2009-08-26 10:00 Dostawa płyty grzejnej, z instalacją i uruchomieniem

przetarg ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - minimalne wymogi i parametry techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-08-18

uniewaznienie

2009-08-26 10:00 Dostawa „Systemu Analizy Obrazu”,z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników

przetarg ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - minimalne wymogi i parametry techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-08-18

wynik

2009-08-26 10:00 Dostawa „Testu Colilert” z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników

przetarg ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - minimalne wymogi i parametry techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-08-18

uniewaznienie

2009-08-26 10:00 Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - minimalne wymogi i parametry techniczne
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-08-18

uniewaznienie

2009-07-03 10:00 Dostawa programów i sprzętu - elementów Systemu Zarządzania Bazami Danych dla potrzeb realizacji komputerowego systemu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

Załącznik nr 1 - minimalne wymogi i parametry techniczne
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 - projekt umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2009-06-25

wynik

2009-02-26 10:00 Dostawa sprzętu komputerowego – stacji roboczych, komputerów przenośnych, monitorów, zasilacza bezprzerwowego, programu antywirusowego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2009-02-18

wynik

pytania i odpowiedzi

2009-02-17 10:00 Dostawa gazów technicznych

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

ilości i parametry – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2009-02-06

wynik  

uszczegółowienie

2009-02-17 10:00 Dostawa materiałów biurowych

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

ilości i parametry – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2009-02-06

unieważnienie  

2009-02-17 10:00 Dostawa szkła, sprzętu i materiałów pomocniczych do laboratorium 

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

ilości i parametry – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2009-02-06

wynik  

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

 
2009-02-17 10:00 Dostawa odczynników chemicznych

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

wykaz odczynników chemicznych– zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2009-02-06

wynik  

2009-01-09 10:00 Dostawa sprzętu komputerowego – stacji roboczych, komputerów przenośnych, monitorów, zasilacza bezprzerwowego, programu antywirusowego

przetarg w trybie zapytania o cenę

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-12-30 

unieważnienie

wynik

pytania i odpowiedzi

2008-12-22 11:00 Opracowanie i testowanie metod statystycznej analizy danych monitoringu wód

Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

oświadczenie – zał. nr 1
ogłoszenie zamieszczono:
2008-12-10 

wynik

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2008-12-22 11:00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE ANALIZATORA GIS DLA POTRZEB OPTYMALIZACJI SIECI MONITORINGU WÓD

Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

oświadczenie – zał. nr 1
ogłoszenie zamieszczono:
2008-12-10 

wynik

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2008-12-22 11:00 ROZWINIĘCIE I WDROŻENIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA, PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA ON-LINE DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

oświadczenie – zał. nr 1
ogłoszenie zamieszczono:
2008-12-10 

wynik

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2008-12-22 11:00 Dostawa sprzętu komputerowego – stacji roboczych, komputerów przenośnych, monitorów, zasilacza bezprzerwowego, programu antywirusowego

przetarg w trybie zapytania o cenę

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-12-04 

unieważnienie

2008-12-22 11:00 Dostawa wieloparametrowych sond do automatycznych pomiarów w wodach podziemnych
z oprzyrządowaniem wraz z instalacją i szkoleniem pracowników

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne  przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
wykaz dostaw i usług – zał. nr 4
projekt umowy – zał. nr 5

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-21

wynik  

2008-11-12 09:00 Dostawa komputerowego systemu obsługi laboratorium oraz serwerów

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

minimalne wymogi i parametry techniczne (komputerowy system obsługi laboratorium) zał. nr 1
minimalne wymogi i parametry techniczne (sprzęt komputerowy-serwery) – zał. nr 2
oświadczenie – zał. nr 3
formularz oferty – zał. nr 4
projekt umowy – zał. nr 5

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-17
 

wynik

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2008-10-29 10:00 Dostawa sprzętu komputerowego – stacji roboczych, komputerów przenośnych, monitorów, zasilacza bezprzerwowego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-17 

unieważnienie

2008-10-29 10:00 Dostawa analizatora przepływowego (CFA)

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

minimalne wymogi i parametry techniczne  przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-17 

wynik

pytania i odpowiedzi

2008-10-29 10:00 Dostawa mierników wieloparametrowych z wyposażeniem

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

minimalne wymogi i parametry techniczne  przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-17 

wynik

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2008-10-29 10:00 Dostawa zmywarek do szkła laboratoryjnego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

minimalne wymogi i parametry techniczne  przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-17 

wynik

pytania i odpowiedzi

2008-10-21 09:00 Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

formularz oferty – zał. nr 1
projekt umowy – zał. nr 2

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

 

pytania i odpowiedzi

2008-10-21 09:00 Dostawa zestawów do sączenia, do filtracji membranowej, próżniowej

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

 

pytania i odpowiedzi

2008-10-21 09:00 Dostawa suszarki laboratoryjnej do szkła

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

2008-10-21 09:00 Dostawa stacji demineralizacji wody

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

 

pytania i odpowiedzi

2008-10-21 09:00 Dostawa próbo – pobieraków wód ( czerpaków )

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

 

2008-10-21 09:00 Dostawa pompy z oprzyrządowaniem do pobierania próbek wód podziemnych

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

2008-10-21 09:00 Dostawa pompy perystaltycznej

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

2008-10-21 09:00 Dostawa mikroskopu stereoskopowego

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

 

pytania i odpowiedzi

2008-10-21 09:00 Dostawa mierników wysokości zwierciadła wody z przystawką do pomiaru głębokości dna

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

 

2008-10-21 09:00 Dostawa kompaktowej myjki ultradźwiękowej

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

2008-10-21 09:00 Dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

wynik

pytania i odpowiedzi

2008-10-21 09:00 Dostawa chwytacza dna typu Ekmana

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14 

wynik

 

2008-10-21 09:00 Dostawa automatycznego licznika kolonii bakterii 

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-14  

unieważnienie

2008-10-17 09:00 Dostawa spektrometru ICP - OES

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi

2008-10-17 09:00 Dostawa analizatora rtęci

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

2008-10-17 09:00 Dostawa chromatografu cieczowego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

2008-10-17 09:00 Dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego TOC z autosamplerem

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

2008-10-17 09:00 Dostawa analizatora AOX z systemem do przygotowania próbek i autosamplerem

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

2008-10-17 09:00 Dostawa chromatografu gazowego

przetarg nieograniczony 

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

2008-10-17 09:00 Dostawa specjalistycznego samochodu terenowego

przetarg nieograniczony 

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
minimalne wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
oświadczenie – zał. nr 2
formularz oferty – zał. nr 3
projekt umowy – zał. nr 4

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

2008-10-17 09:00 Dostawa spektofotometru UV/VIS 

przetarg  ofertowy

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

warunki techniczne przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz oferty – zał. nr 2
projekt umowy – zał. nr 3

ogłoszenie zamieszczono:
2008-10-08
 

wynik

pytania i odpowiedzi

2008-07-30 10:00 Zarządzanie projektem PL0302 p.n.„Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w Małopolsce”, współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI do pobrania :

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik 1 - formularz oferty
załącznik 2- formularz cenowy (wzór)
załącznik 3 - wzór umowy

ogłoszenie zamieszczono:
2008-07-18

wynik

pytania i odpowiedzi

 

Ostatnia aktualizacja: 22-01-2014
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2001-2017