logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

W dniach 24–26 kwietnia 2017 roku w miejscowości Tatranská Štrba na terenie Republiki Słowackiej odbyła się 24 narada Polsko–Słowackiej Grupy do spraw zapewnienia realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej przy Polsko–Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych (Grupy WFD). W naradzie uczestniczył przedstawiciel WIOŚ w Krakowie – członek polskiej części grupy WFD.

Uczestnicy narady po uzgodnieniu programu, omówili poniższe zagadnienia:


- realizacja zadań z zakresu planowania w gospodarowaniu wodami, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (zadania realizowane na potrzeby dokumentów planistycznych, Plany gospodarowania wodami oraz programy działań),
- realizacja zadań z zakresu ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnych skutków związanych z powodzią, zgodnie z Dyrektywą Powodziową (zadania realizowane na potrzeby dokumentów planistycznych, Plany zarządzania ryzykiem powodziowym),
- informacja o zmianach instytucjonalnych i nowych przepisach prawnych dotyczących działalności Grupy WFD,
- sprawozdanie z działalności Grupy WFD, plan pracy Grupy WFD oraz materiały dla Komisji.
  

OPRACOWANIE INFORMACJI: Krystyna Synowiec  członek polskiej części Grupy WFD
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 04-05-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie