logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z „Planem pracy Grupy WFD na 2016 rok” zatwierdzonym przez Komisję w 2015 roku na jej XV posiedzeniu, zaplanowane na 2016 rok dwie narady Grupy WFD, pierwsza na terenie Republiki Słowackiej a druga na terenie Rzeczpospolitej Polski nie odbyły się.

Natomiast, w dniach 31 maja – 2 czerwca 2016 roku Kierownicy obu części Grupy WFD spotkali się na XVI posiedzeniu Komisji, a także na wspólnym spotkaniu podczas nadzwyczajnej narady Kierowników Grup w dniach 14 - 16 listopada 2016 roku w Krakowie. Kierownicy obu części Grupy WFD podczas tych spotkań omówili bieżący stan realizacji w obu krajach zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

  

OPRACOWANIE INFORMACJI: Krystyna Synowiec  członek polskiej części Grupy WFD
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 04-05-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie