logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem

W dniach 31 marca – 4 kwietnia 2014r. na terytorium Polski, w Nowym Sączu odbyła się 22. Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
Posiedzenie Grupy Roboczej OPZ odbyło się na zaproszenie Kierownika polskiej części Grupy OPZ mgr inż. Pawła Ciećko.

Główne tematy narady:

1. Ujednolicenie wyników i opracowanie Sprawozdania rocznego o stanie jakości wód granicznych w 2013r.
1.1. Ocena stanu wód granicznych badanych w 2013r.
1.2. Przekazanie informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2013r., które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych.

2. Realizacja zadań wynikających z XIII posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.
2.1. Stacja uzdatniania wody w m. Legnava – pkt. 3.3.5/XIII Posiedzenia Komisji

3. Inne sprawy
3.1. Przekazanie informacji o wystąpieniu poważnej awarii /nadzwyczajnych zagrożeń na wodach granicznych w 2013r.
3.2. Propozycja monitoringu na 2015r.
3.3. Przekazie informacji o „projekcie programu monitoringu wód granicznych w RS na lata 2014-2019”.
3.4. Przekazanie informacji o współpracy w zakresie biologicznych elementów jakości.

4. Sprawozdanie z działalności Grupy OPZ za rok 2013.

5. Opracowanie planu pracy Grupy OPZ na rok 2015.

6. Przygotowanie materiałów na XIV Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

foto 1 foto 2     

  

OPRACOWANIE INFORMACJI: Dorota Łęczycka  Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ  w Nowym Sączu
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 09-04-2014

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie