2013-10-23W dniach 14-18 października 2013 r. na terytorium Republiki Słowackiej w Bratysławie odbyła się 9. Nadzwyczajna Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
Posiedzenie Grupy Roboczej OPZ odbyło się na zaproszenie Kierownika słowackiej części Grupy OPZ Ing. Anny Gaàlovej. Polskiej części Grupy OPZ przewodniczył mgr inż. Paweł Ciećko.


Główne tematy narady:

• Informacja o przebiegu monitoringu w 2013 r.
• Aktualizacja Regulaminu Współpracy Grupy OPZ.
• Nadzwyczajne zagrożenia wód, jakie miały miejsce w 2013 r. na wodach granicznych.
• Inne sprawy.
foto1foto2foro3foto4foto5

opracowanie informacji: 
Dorota  Łęczycka- Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatura  Nowym Sączu


Zamknij 
Copyright © 2013 WIOŚ Kraków