2013-04-04W dniach 18-21 marca 2013r. na terytorium Republiki Słowackiej w Tatranskej Štrbie odbyła się 21. Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
Posiedzenie Grupy Roboczej OPZ odbyło się na zaproszenie Kierownika słowackiej części Grupy OPZ Ing. Anny Gaàlovej.


Główne tematy narady:
1. Wspólny monitoring elementów jakości wód granicznych w określonych punktach pomiarowo-kontrolnych zgodnie z Regulaminem Współpracy Grupy OPZ.
2. Opracowanie Sprawozdania rocznego o stanie jakości wód granicznych w 2012r. na podstawie ujednoliconych wyników badań stanu granicznych wód powierzchniowych:
2.1. Ocena stanu wód granicznych badanych w 2012r.
2.2. Informacja o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2012r., które mogą mieć wpływ na stan wód granicznych.
3. Zadania wynikających z XII posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.
4. Inne sprawy.
4.1. Propozycja monitoringu powierzchniowych wód granicznych na rok 2014.
4.2. Informacja o wystąpieniu poważnej awarii/nadzwyczajnych zagrożeń na wodach granicznych w 2012r.
4.3. Informacja o uchwale Rady Ministrów RS „Woda jako surowiec strategiczny państwa”.
5. Sprawozdanie z działalności Grupy OPZ za rok 2012.
6. Opracowanie planu pracy Grupy OPZ na 2014 rok.
7. Przygotowanie materiałów na XIII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.

foto 1foto 2foto 3

foto 4foto 5foto 6foto 7

opracowanie informacji: 
Dorota  Łęczycka- Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatura  Nowym Sączu


Zamknij 
Copyright © 2013 WIOŚ Kraków