2012-10-30


W dniach 22-25 października 2012r. odbyła się w Nowym Sączu, w Miasteczku Galicyjskim, 8 Nadzwyczajna Narada Polsko-Słowackiej Grupy do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem. Posiedzenie odbyło się na zaproszenie Kierownika polskiej części Grupy OPZ Pana mgr inż. Pawła Ciećko. Słowackiej części Grupy OPZ przewodniczyła Pani Ing. Anna Gaàlovà.


Program narady obejmował:

1. Informacja o przebiegu monitoringu w 2012r.
2. Nadzwyczajne zagrożenia wód jakie miały miejsce w 2012r. na wodach granicznych
3. Informacja o projekcie monitoringu powierzchniowych wód granicznych w 2013r.
4. Aktualizacja Regulaminu Współpracy Grupy OPZ.
5. Harmonizacja współpracy z Grupą WFD.
6. Inne:
- „Rozbudowa firmy KOJS” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków dla ubojni KOJS” w miejscowości Jabłonka (na terenie zlewni Czarnej Orawy).
- Transport osadu „mieszaniny rekultywacyjnej” z terytorium Republiki Słowackiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść notatki zostanie przekazana na najbliższym posiedzeniu Komisji do spraw wód granicznych Pełnomocnikom Rządów RP i RS.

Słowacy czesc_polska podpis podpis

opracowanie informacji: 
Dorota  Łęczycka- Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatura  Nowym Sączu


Zamknij 
Copyright © 2012 WIOŚ Kraków