AKTUALNOŚCI

Jak interpretować poziomy zanieczyszczeń powietrza? WIOŚ wyjaśnia

Sezon grzewczy w Aglomeracji Krakowskiej już się rozpoczął.  W związku z tym faktem, jak co roku w mediach, pojawiają się informacje dotyczące przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych.  Z jednej strony to niewątpliwie pozytywne, że mieszkańcy […]

Czytaj dalej

Uciążliwość zapachowa w rejonie Płaszowa

Rozwiązywanie problemów związanych z nieprzyjemnymi zapachami każdorazowo wymaga działań kompleksowych,  jest procesem długotrwałym i zazwyczaj wiąże się z nakładami inwestycyjnymi. Tak również jest w przypadku działań  w Krakowie Południowo – Wschodnim. Jednocześnie trzeba przypomnieć, iż […]

Czytaj dalej

Prace serwisowe serwerów obsługujących sieć monitoringu jakości powietrza

W związku z rozpoczynającymi się w dniu dzisiejszym (24.10.2018) około godz. 12:00 i trwającymi kilka godzin pracami serwisowymi serwerów obsługujących sieć monitoringu jakości powietrza, pojawią się przerwy w prezentacji wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl

Czytaj dalej

KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA…

W związku z faktem, iż na stronach internetowych portalu społecznościowego facebook Skawińskiego Alarmu Smogowego oraz stronach internetowych portalu Smoglab  nieustannie pomawiany i  atakowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, a w zasadzie jego pracownicy […]

Czytaj dalej

Ruszyła rejestracja na konferencję

    IV Konferencja Środowisko Informacji 2018 odbędzie się w dniu 22 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik.   Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję i  potrwa do 30 września br. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym […]

Czytaj dalej

Ruszył Program Priorytetowy „Czyste powietrze”

W dniu 5 września odbyło się pierwsze z wielu spotkań z mieszkańcami gmin Małopolski przewidzianych w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Projekt jest efektem współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów, którymi są Narodowy Fundusz Ochrony […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zbędnym majątku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o możliwości przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu lub darowizny uprawnionym jednostkom.  Informacja […]

Czytaj dalej

TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków ws. emisji hałasu z terenu elektrociepłowni

TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków kontynuuje modernizację elektrociepłowni, co docelowo przyczyni się do znacznego ograniczenia wpływu zakładu na środowisko. W związku z realizacją tego projektu inwestycyjnego wymagane jest wykonanie przedmuchu nowego kotła parowego KH5 w […]

Czytaj dalej

Uciążliwość zapachowa w Skawinie – WIOŚ odpowiada na pismo Skawińskiego Alarmu Smogowego

Szanowni Państwo,   Na wstępie zaznaczyć należy, iż uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej. Prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, […]

Czytaj dalej

Jakość badań gleby przeprowadzonych przez Greenpeace Polska pod znakiem zapytania. Komentarz WIOŚ.

4 lipca na stronie internetowej Greenpeace Polska ukazał się tekst „Pożary składowisk odpadów skaziły glebę arsenem, ołowiem i kadmem”. Jednocześnie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek gleby. WIOŚ w Krakowie przeanalizował opublikowane wyniki w odniesieniu […]

Czytaj dalej

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomu informowania ozonu na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu w dniu 5 lipca 2018 roku przekroczenia poziomu informowania ozonu tj: wartości 180 μg/m3, na terenie strefy małopolskiej w Trzebini (kod strefy: PL1203, kod stacji: MpTrzebOsZWM) […]

Czytaj dalej

Kilka słów polemiki…, czyli stanowisko WIOŚ do artykułu Jakuba Jędraka „WIOŚ po pożarach wysypisk mierzy gazy bojowe. Jak ich nie ma, to ogłasza, że jest ok.”

W związku z ukazaniem się w dniu 18 czerwca na portalu społecznościowym Facebook Krakowskiego Alarmu Smogowego artykułu autorstwa Jakuba Jędraka „WIOŚ po pożarach wysypisk mierzy gazy bojowe. Jak ich nie ma, to ogłasza, że jest […]

Czytaj dalej