AKTUALNOŚCI

Dym o żółtym zabarwieniu z emitorów Vesuvius Poland

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie odebrał zgłoszenia od Straży Miejskiej oraz od mieszkańców miasta Skawina dotyczące falowych emisji dymu o niepokojącym żółtym zabarwieniu, które pochodziły  z emitorów firmy Vesuvius Poland Sp. […]

Czytaj dalej

Nadal niskie stężenia LZO w Skawinie

Nadal niskie stężenia LZO w Skawinie

Czytaj dalej

„Dziennikarz na pół gwizdka”

W związku z faktem, iż na stronach internetowych Gazety Wyborczej w dniu 19 sierpnia ukazał się artykuł D. Wantuch, pt. Inspektor na pół gwizdka, stawiającym w niekorzystnym świetle działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie […]

Czytaj dalej

Działania WIOŚ w trakcie pożaru w ArcelorMittal (informacje uzupełniające)

W krakowskim zakładzie ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie zapalił się taśmociąg z koksem transportowanym do wielkiego pieca. Pożar objął taśmociąg oraz urządzenia towarzyszące.  Na miejscu pracowało 21 zastępów PSP oraz Specjalny Oddział Ratownictwa Chemicznego, Policja, […]

Czytaj dalej

Informacja dot. jakości powietrza w Nowej Hucie w dniach 15-16 sierpnia 2019 r.

W związku z pożarem w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie przeanalizowano stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach przy ul. Bulwarowej, os. Wadów i os. Piastów oraz stężenia substancji gazowych tj: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków […]

Czytaj dalej

W Skawinie bez zmian

W ostatnim tygodniu poziomy stężeń benzenu, toluenu, etylobenzenu o-m-p-ksylenu w Skawinie są niskie w stosunku do norm godzinnych, które dla benzenu wynoszą 30 µg/m3,  dla toluenu, ksylenu 100 µg/m3, a dla etylobenzenu 500 µg/m3.

Czytaj dalej

Pożar taśmociągu w Arcelor Mittal

W krakowskim zakładzie Arcelor Mittal zapalił się taśmociąg z koksem transportowanym do wielkiego pieca. Pożar rozpoczął się ok. godz.14.00. Na miejscu pracuje 17 zastępów PSP. Pożar jest pod kontrolą, obecnie trwa jego dogaszanie. Na podstawie  […]

Czytaj dalej

Nadal niski poziom lotnych związków organicznych w Skawinie

Suma lotnych związków organicznych w dniach od 5 do 10 sierpnia mierzona na terenach byłej huty aluminium w Skawinie metodami referencyjnymi wykazuje niskie stężenia tych substancji. Korespondują one z wynikami pomiarów zaprezentowanymi przez  Instytut Podstaw […]

Czytaj dalej

Niskie stężenia lotnych związków organicznych w Skawinie

Prezentujemy wyniki rozszerzonego zakresu pomiarów lotnych związków organicznych w Skawinie Na niżej zamieszczonych wykresach pokazane zostały stężenia BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów)  z badań powietrza, prowadzonych metodą ciągłą na stacji Ogrody oraz ze stacji […]

Czytaj dalej

O stanie powietrza w Skawinie<br> 5.08.2019 <br><br>W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie zespołu zadaniowego powołanego przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika do oceny stanu powietrza w Skawinie.

Na spotkaniu omówiono wyniki pomiarów, które na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Oddział w Krakowie.   Przypomnijmy, że […]

Czytaj dalej

Dodatkowe pomiary jakości powietrza w Skawinie

Dodatkowe pomiary jakości powietrza w Skawinie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informują, że z dniem dzisiejszym doposażono stację mobilną mieszczącą się przy ul. Piłsudskiego w Skawinie […]

Czytaj dalej

Beczka ze żrącą substancją w Libiążu

W związku ze zgłoszeniem przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie pojawienia się niepokojącego zjawiska „dymienia” ziemi przy ul.  Gromieckiej 20 w Libiążu inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie udali się na miejsce zdarzenia. […]

Czytaj dalej