AKTUALNOŚCI

Kontrola ETO w Polsce

W dniu 3 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie otwierające kontrolę ETO w Polsce. Audytorzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przeanalizują i ocenią postępy w działaniach na rzecz ochrony powietrza, które są podejmowane […]

Czytaj dalej

Niska emisja-informacja Urzędu Miasta Tarnowa

Urząd Miasta Tarnowa informuje, iż obecnie prowadzi dwa programy pomocowe dla mieszkańców, którzy zamierzają zlikwidować paleniska węglowe i zastąpić je ekologicznymi źródłami ciepła. Urząd Miasta Tarnowa zaprasza do Wydziału Ochrony Środowiska po odbiór plakatów i […]

Czytaj dalej

Informacja Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A. informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prób i testów technologicznych bloku nr 4 po zakończonym remoncie kapitalnym jednostki, okresowo będzie występowała konieczność rozpalania i wygaszania kotła K-4 elektrociepłowni, co […]

Czytaj dalej

Składowisko odpadów w Kluczach – DZIAŁANIA WIOŚ

W dniu 19.06.2017 r. decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymano działalność firmy MARTEX w Kluczach. Firma MARTEX  jest odpowiedzialna za składowanie na tym terenie odpadów. Narastająca góra odpadów stała się poważnym problemem dla okolicznych […]

Czytaj dalej

Konferencja „Zbiornik Rożnowski – jego funkcje, problemy i perspektywy w 75-lecie Elektrowni Rożnów”

W dniu 4 IX w Hotelu Heron nad Jeziorem Rożnowskim odbyła się konferencja „Zbiornik Rożnowski – jego funkcje, problemy i perspektywy w 75-lecie Elektrowni Rożnów”. W konferencji uczestniczył Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł […]

Czytaj dalej