AKTUALNOŚCI

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz […]

Czytaj dalej

Spotkanie w Miechowie „Porozmawiajmy o  bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

W dniu 15.05 w Miechowie odbyły się debaty, których organizatorem była tamtejsza Komenda Miejska Policji. To cykl spotkań zainicjowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz […]

Czytaj dalej

Młodzież z Europy w Laboratorium WIOŚ

W dniu 15 maja Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie gościł młodzież z Włoch, Macedonii, Rumunii, Portugalii i Grecji. Spotkanie odbyło się w Laboratorium WIOŚ, a dotyczyło ochrony powietrza w Krakowie i całej Małopolsce. Młodzież […]

Czytaj dalej

IV Konferencja „ŚRODOWISKO INFORMACJI”

Ministerstwo Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Środowisko informacji” oraz zgłaszania propozycji prezentacji, które będą wygłoszone podczas jej  IV edycji 22.11.2018 r. Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, […]

Czytaj dalej

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2018 roku na terenie województwa małopolskiego wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej rocznej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego stężenia […]

Czytaj dalej

26 narada Polsko–Słowackiej Grupy do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem przy Polsko–Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych

W dniach 16–20 kwietnia 2018 roku w miejscowości Rzyki/k. Andrychowa odbyła się 26 narada Polsko–Słowackiej Grupy do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem przy Polsko–Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych (Grupa OPZ). Polskiej części Grupy […]

Czytaj dalej

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w okresie od 1 stycznia do 20 marca 2018 roku na terenie województwa małopolskiego wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej rocznej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego stężenia […]

Czytaj dalej

Wspólna konferencja prasowa WIOŚ i WFOŚiGW w Krakowie – ochrona powietrza: monitoring, kontrola, finansowanie

12 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięli w niej udział Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, z-ca Ryszard […]

Czytaj dalej

Komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu niekorzystnych warunków zdrowotnych na terenie Aglomeracji Krakowskiej (kod strefy: PL1201, kod stacji: MpKrakAlKras) w związku z zarejestrowaniem przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 200 […]

Czytaj dalej

Komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu niekorzystnych warunków zdrowotnych na terenie strefy małopolskiej (kod strefy: PL1203, kod stacji: MpNoTargPSlo) w związku z zarejestrowaniem w Nowym Targu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego […]

Czytaj dalej

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2018 roku na terenie województwa małopolskiego wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej rocznej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego stężenia […]

Czytaj dalej

Ważna informacja dotycząca kontaktu z WIOŚ

Od dnia 6 lutego 2019 r. zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami będzie można dokonać: WIOŚ KRAKÓW od poniedziałku do piątku w godzinach: – od 07:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (12) 422-48-95  lub (12) 421-33-64,   Delegatura w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach: – od 07:00 do 15:00 pod numerem […]

Czytaj dalej