AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Bankiem Światowym  World Group Bank

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko, spotkał się z przedstawicielami Banku Światowego w  ramach realizowanego przez tę instytucję i Komisję Europejską projektu „Catching-up regions”. Projekt „Catching-up regions” skierowany jest do słabiej rozwiniętych regionów UE. […]

Czytaj dalej

Informacja w sprawie zakłóceń w dostępności do danych o jakości powietrza

Informujemy, że w związku z problemami z łącznością ze stacjami pomiarowymi w województwie małopolskim występują zakłócenia w wyświetlaniu na stronie internetowej monitoring.krakow.pios.gov.pl informacji o zanieczyszczeniach powietrza.  Obecnie prowadzone są prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej

Informacja w sprawie dostępności do komunikatu on-line o zanieczyszczeniu powietrza

Informujemy, że z powodu prac serwisowych komunikat on-line o zanieczyszczeniu powietrza w województwie małopolskim będzie chwilowo niedostępny. Przewidywany czas uruchomienia serwera obsługującego stronę internetową monitoring.krakow.pios.gov.pl  – do godziny 11.00  w dniu dzisiejszym.  Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie dostępności do danych o jakości powietrza

Informujemy, że w dniach 11 i 12 października 2017 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 na serwerach obsługujących m. in. stronę internetową monitoring.krakow.pios.gov.pl będą prowadzone prace aktualizacyjne systemów operacyjnych. W związku z aktualizacją kluczowych […]

Czytaj dalej

Komunikat WIOŚ w związku z pożarem składowiska odpadów w Kluczach

W miejscowości Klucze w powiecie olkuskim od godzin rannych 09.10.2017 r. prowadzone są działania służb w związku z dużym pożarem odpadów zgromadzonych w halach o powierzchni 7500m2 należących do firmy „Martex”. Akcję nadzoruje Wojewódzkie Centrum […]

Czytaj dalej

Kontrola ETO w Polsce

W dniu 3 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie otwierające kontrolę ETO w Polsce. Audytorzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przeanalizują i ocenią postępy w działaniach na rzecz ochrony powietrza, które są podejmowane […]

Czytaj dalej

Niska emisja-informacja Urzędu Miasta Tarnowa

Urząd Miasta Tarnowa informuje, iż obecnie prowadzi dwa programy pomocowe dla mieszkańców, którzy zamierzają zlikwidować paleniska węglowe i zastąpić je ekologicznymi źródłami ciepła. Urząd Miasta Tarnowa zaprasza do Wydziału Ochrony Środowiska po odbiór plakatów i […]

Czytaj dalej

Informacja Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A. informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prób i testów technologicznych bloku nr 4 po zakończonym remoncie kapitalnym jednostki, okresowo będzie występowała konieczność rozpalania i wygaszania kotła K-4 elektrociepłowni, co […]

Czytaj dalej

Składowisko odpadów w Kluczach – DZIAŁANIA WIOŚ

W dniu 19.06.2017 r. decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymano działalność firmy MARTEX w Kluczach. Firma MARTEX  jest odpowiedzialna za składowanie na tym terenie odpadów. Narastająca góra odpadów stała się poważnym problemem dla okolicznych […]

Czytaj dalej

Konferencja „Zbiornik Rożnowski – jego funkcje, problemy i perspektywy w 75-lecie Elektrowni Rożnów”

W dniu 4 IX w Hotelu Heron nad Jeziorem Rożnowskim odbyła się konferencja „Zbiornik Rożnowski – jego funkcje, problemy i perspektywy w 75-lecie Elektrowni Rożnów”. W konferencji uczestniczył Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł […]

Czytaj dalej