AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
logo WIOŚ w Krakowie


MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH



Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa małopolskiego w zakresie jakości wód podziemnych.

BADANIA I OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH 
okres pomiarowy załączniki
2016 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2016 roku w ramach monitoringu regionalnego

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2016 roku w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego - wskaźniki organiczne(na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2016 roku w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego - wskaźniki nieorganiczne(na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)

Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2016 roku
2015 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2015 roku w ramach monitoringu regionalnego

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2015 roku w ramach monitoringu krajowego (na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)

Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 roku
2014 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2014 roku w ramach monitoringu regionalnego

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2014 roku w ramach monitoringu krajowego (na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2014 roku w ramach monitoringu krajowego (wyniki badań wskaźników organicznych przeprowadzonych w wybranych punktach pomiarowych sieci krajowej)

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2014 roku w ramach monitoringu krajowego (wartości średnie)

Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku
2013 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2013 roku w ramach monitoringu regionalnego

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2013 roku w ramach monitoringu krajowego (na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2013 roku w ramach monitoringu krajowego (wyniki badań wskaźników organicznych przeprowadzonych w wybranych punktach pomiarowych sieci krajowej)

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2013 roku w ramach monitoringu krajowego (wartości średnie)

Mapa - Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku
2012 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2012 roku w ramach monitoringu regionalnego

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2012 roku w ramach monitoringu krajowego
(wyniki badań wskaźników organicznych przeprowadzonych w wybranych punktach pomiarowych sieci krajowej)

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2012 roku w ramach monitoringu krajowego
(na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2011 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2011 roku w ramach monitoringu regionalnego

Uzupełnienie do wyników badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2011 roku w ramach monitoringu krajowego (wyniki badań wskaźników organicznych przeprowadzonych w wybranych punktach pomiarowych sieci krajowej)
data zamieszczenia korekty: 2012-02-23

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2011 roku w ramach monitoringu krajowego (na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2010 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2010 roku w ramach monitoringu regionalnego

Korekta do wyników badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2010 roku (weryfikacja wykonana przez PIG-PIB dotyczy wyników oceny klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych nr: 105, 91, 144, 1119, 2007)
data zamieszczenia korekty: 2011-07-07

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2010 roku (na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2009 Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 2009 roku w ramach monitoringu regionalnego

Wyniki badań jakości wód podziemnych prowadzonych w 2009 roku w sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego, którym zostały objęte jednolite części wód zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu (na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2008 Wyniki badań jakości wód podziemnych prowadzonych w 2008 roku w sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego, którym zostały objęte jednolite części wód zagrożone nieosiągnięciem stanu dobrego (na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2007 Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych w województwie małopolskim w 2007 roku ( na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2006 Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych w województwie małopolskim w 2006 roku ( na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2005 Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych w województwie małopolskim w 2005 roku ( na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
2004 Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych w województwie małopolskim w 2004 roku ( na podstawie pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa)
Informacje o monitoringu wód podziemnych w Polsce znajdują się na stronie GIOŚ >>

Ostatnia aktualizacja: 20-02-2017
Copyright©2001-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków