Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

DELEGATURA w NOWYM SĄCZU

KONTAKTY  Kierownik Delegatury w Nowym Sączu   Jadwiga Pach  

Kierownik Pracowni Badań Środowiskowych Ryszard Lewicki
Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Ewa Gondek
p.o. Kierownika Działu Inspekcji Anna Bryja
ADRES  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Delegatura  w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11
TELEFON  FAX +48(18) 443 80 27
+48(18) 443-85-70
+48(18) 443 88 50  
E-MAIL  info@nowysacz.pios.gov.pl
SIEDZIBA DELEGATURY   siedziba Delegatury w Nowym Sączu
OBSZAR DZIAŁANIA 
  1. powiat gorlicki
  2. powiat imanowski
  3. powiat nowotarski
  4. powiat tatrzański
  5. powiat nowosądecki
  6. Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu
 obszar działania Delegatury w Nowym Sączu
   
ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ
©Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2014-2016