WIOŚ w KRAKOWIE

KONTAKTY Małopolski Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie Paweł Ciećko

Z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora   Ryszard Listwan
  Naczelnik Wydziału Inspekcji Monika Janik
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Bożena Batorowicz
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów Barbara Raźny-Tatara
p.o. Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska  Barbara Dębska
Kierownik Laboratorium WIOŚ  Leszek Turzański
Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych Kamila Zengel; Małgorzata Tomaszczyk; Małgorzata Makoś-Treśka
Samodzielne Stanowisko ds. Informatycznych Grzegorz Piech
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Przeciwpożarowych Magdalena Szredzińska
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Bogusława Czyż
ADRES GŁÓWNY 31-011 Kraków,  Plac Szczepański 5 
TELEFON - SEKRETARIAT ; FAX +48(12) 422 48 95 ; +48(12) 422 36 12
E-MAIL  WWW wiosinfo@krakow.pios.gov.pl   www.krakow.pios.gov.pl
   
Laboratorium
 
ADRES 30-740 Kraków,  ul. Półłanki 76E
ADRES DO KORESPONDENCJI 31-011 Kraków,  Plac Szczepański 5 
TELEFON +48(12) 298 17 00
E-MAIL laboratorium@krakow.pios.gov.pl
Wydział Monitoringu Środowiska
 
ADRES 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6
ADRES DO KORESPONDENCJI 31-011 Kraków,  Plac Szczepański 5 
TELEFON +48 (12) 312 52 09
SIEDZIBA  GŁÓWNA siedziba WIOŚ w Krakowie

OBSZAR DZIAŁANIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w  Krakowie  obejmuje swoim zasięgiem działania  obszar województwa małopolskiego.  Pod nadzorem WIOŚ w Krakowie znajdują się powiaty: 

  1. chrzanowski
  2. krakowski
  3. miechowski
  4. myślenicki
  5. olkuski
  6. oświęcimski
  7. suski
  8. wadowicki
  9. wielicki
  10. miasto Kraków
obszar działania WIOŚ w Krakowie


 

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ
©Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2017