ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie posiada Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – uruchomioną na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).


Adres skrytki eEPUAP:

/WIOS_KRAKOW/skrytka

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

1.bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
2.bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli nie posiada Pani/Pan ww. konta, to prosimy zapoznać się z wymienionymi poniżej dokumentami umieszczonymi w zakładce pomocy ePUAP:

  • Instrukcja zakładania konta,
  • Instrukcja korzystania z certyfikatu,
  • Przekierowanie do formularza nowego konta,
  • Profil Zaufany