Kolejne działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022”

W dniu 21 września br., inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie Delegatury w Tarnowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej prze-prowadzili kolejne kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022” na terenie województwa małopolskiego. […]

Czytaj dalej

Awaria w zakładzie Boryszew. Wyciek oleju do kanalizacji deszczowej

Wczorajsza awaria ciągarki w zakładzie Boryszew spowodowała przedostanie się oleju ciągarniczego do kanalizacji deszczowej. Na miejscu pracowały jednostki Straży Pożarnej Funkcjonariusze Policji oraz służby WIOŚ. Szacuje się, że do kanalizacji deszczowej mogło przedostać się ok. […]

Czytaj dalej

Kolejne działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022”

W dniu 12 września br., inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej, przeprowadzili kolejne kontrole transportów odpadów w ramach akcji […]

Czytaj dalej

Różowe wykwity na rzece Rabie poniżej ujścia potoku Krzyworzeki. Wyniki badań

Są już wyniki badań pobranych próbek różowych wykwitów na rzece Rabie poniżej ujścia potoku Krzyworzeki. Badania zostały przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie (CLB) oraz Centralne Laboratorium Wodociągów Miasta […]

Czytaj dalej

Raport z działań z inspekcji z dnia 23 sierpnia

Monitoring rzeki Breń Inspektorzy WIOŚ Kraków – Delegatura w Tarnowie oraz pracownicy CLB GIOŚ – Oddział w Krakowie Pracownia Terenowa w Tarnowie roku przeprowadzili monitoring wód powierzchniowych rzeki Breń (Breńka), tj. badania terenowe (pH, przewodność, […]

Czytaj dalej

Raport z działań inspekcji z dnia 22 sierpnia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że na terenie swojego działania nie odnotował zgłoszeń zdarzeń o cechach awarii lub poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych. Kontynuowane są działania rozpoczęte w dniu 21 sierpnia 2022 […]

Czytaj dalej

Piana na rzece Poprad

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu otrzymuje w ostatnim czasie liczne zgłoszenia dotyczące piany występującej na rzece Poprad. Zgłoszenia dotyczą odcinka Muszyna – Piwniczna, jak również dalszego biegu rzeki (Rytro, Stary […]

Czytaj dalej

Zgłoszenie zanieczyszczenia rzeki Raby

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w dniu przyjęcia zgłoszenia tj. 29 lipca br. podjęto czynności terenowe z poborem próbki wody do badań. Wyniki badań wskazują na dość wysoką zawartość zawiesiny ogólnej poniżej […]

Czytaj dalej

Podkłady kolejowe w miejscowości Czułów usunięte

W związku ze zmagazynowaniem odpadów w postaci podkładów kolejowych, w dniu 09 listopada 2021 r. inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili czynności kontrolne na terenie gminy Krzeszowice. Podkłady kolejowe to odpady niebezpieczne. W trakcie wizji stwierdzono […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie rzeki Kamienica w Nowym Sączu

W dniu wczorajszym inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kamienica w Nowym Sączu substancjami ropopochodnymi. Niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Potwierdzono występowanie w okolicy wylotu sieci kanalizacji opadowej, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie rowu przy drodze krajowej nr 49 w Nowym Targu. Interwencja WIOŚ

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 49 na wysokości zakładu FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie rzeki Biały Dunajec. Podjęte działania WIOŚ

Informacja nt. zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec była przedmiotem niezwłocznej interwencji inspektorów WIOŚ. W dniu 20.06.2022 r. inspektorzy przeprowadzili oględziny terenu zarówno Małej Elektrowni Wodnej, jak też koryta rzeki Biały Dunajec powyżej i poniżej progu tejże […]

Czytaj dalej