Informacja dla interesantów:

Informacja dla interesantów: ze względu na zmiany w przepisach KPA, adresy e-mail urzędu (w szczególności wiosinfo@krakow.pios.gov.pl) nie stanowi już adresu do doręczeń elektronicznych. Oznacza to, że e-maile nie są oficjalną i pełnoprawną drogą do komunikacji […]

Czytaj dalej