Zmiana w Prawie ochrony środowiska dot. hałasu

W dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1648 ogłoszona została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony […]

Czytaj dalej