Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska podpisane

Podpisane wczoraj Porozumienie obejmuje współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku.   28 września br.,w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, nadinsp. Michałem […]

Czytaj dalej