Zmiana w Prawie ochrony środowiska dot. hałasu

W dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1648 ogłoszona została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony […]

Czytaj dalej

Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska podpisane

Podpisane wczoraj Porozumienie obejmuje współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku.   28 września br.,w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, nadinsp. Michałem […]

Czytaj dalej

Inspekcja Ochrony Środowiska na drogach. „Nielegalne odpady 2021”

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie w dniu 8 września 2021 r. przy współudziale funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadzili na terenie województwa małopolskiego kontrole transportu odpadów.   W trakcie akcji skontrolowano […]

Czytaj dalej

„NIELEGALNE ODPADY 2021”. Konferencja prasowa.

   „NIELEGALNE ODPADY 2021”. Konferencja prasowa.   8 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji ogólnopolskich kontroli transportów odpadów pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W konferencji udział wzięli przedstawiciele […]

Czytaj dalej

Uciążliwość zapachowa w Trzebini. Działania WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w związku ze zgłoszeniami o występowaniu uciążliwości zapachowej na terenie miasta Trzebinia (m. in w rejonie osiedla Widokowego oraz ul. Kościuszki) prowadził działania w terenie w celu rozpoznania przyczyn […]

Czytaj dalej

Krakowskie Zakłady Garbarskie. Wyniki badań.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach od 16 kwietnia do 9 lipca prowadził kompleksową kontrolę na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich w zakresie: funkcjonowania systemu oczyszczania wód deszczowych; oceny jakości gleby na różnych jej […]

Czytaj dalej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rekrutacja 2021

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rekrutacja 2021  

Czytaj dalej

Pożar przy ulicy Bazarowej

W dniu 29 czerwca 2021 roku, około godziny 23.00 wybuchł pożar w sortowni odpadów przy ulicy Bazarowej. Na miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej oraz policji. Czynności kontrolne prowadzili również inspektorzy ochrony środowiska WIOŚ w […]

Czytaj dalej

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów […]

Czytaj dalej

KOMUNIKAT WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DOTYCZĄCY OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że od dnia 16 czerwca 2021 r. przywrócona zostaje obsługa interesantów. Załatwianie spraw odbywa się za pomocą połączenia telefonicznego, telefaksu, poczty elektronicznej (e-mail), elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub […]

Czytaj dalej

„Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską”

Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską, to akcja zorganizowana przez Wojewodę Małopolskiego w dniach 12-13 czerwca, w której wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. W trakcie akcji na stanowiskach WIOŚ w […]

Czytaj dalej

Źródła zanieczyszczeń rzeki Prądnik na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi od 26 lutego 2021 r. kompleksowe działania w związku z zanieczyszczaniem rzeki Prądnik na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Równolegle, od 9 marca prowadzona jest kontrola Gminy Skała będącej […]

Czytaj dalej