Prace techniczne związane z centralą telefoniczna

W dniu 30.10.2019 od godz. 13 odbędą się prace techniczne nad centralą telefoniczną w lokalizacji Pl. Szczepański 5  w związku z czym może być utrudniony kontakt telefoniczny połączeń przychodzących. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o możliwości przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego (tabela poniżej) innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu lub darowizny uprawnionym […]

Czytaj dalej

Program Ochrony Powietrza. Kontrole WIOŚ w Małopolsce

Trwają kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w małopolskich gminach z realizacji  Programów Ochrony Powietrza. Do tej pory WIOŚ skontrolował kilkadziesiąt gmin, nakładając administracyjne kary pieniężne na łączną sumę 750 tys. zł. Kary dla gmin były […]

Czytaj dalej

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do […]

Czytaj dalej

ĆWICZENIA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE „KRAKÓW 2019”. 3 – 4 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Na terenie Huty ArcelorMittal w Krakowie i Bazy Paliw PKN Orlen w Olszanicy, 3 i 4  października odbyły się ćwiczenia międzywojewódzkie PSP pod nazwą: „KRAKÓW 2019” z udziałem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego […]

Czytaj dalej

Składowiska odpadów ArcelorMittal w Krakowie. Konferencja prasowa Inspekcji Ochrony Środowiska

  Właśnie zakończyła się konferencja prasowa Inspekcji Ochrony Środowiska dotycząca wyników badań składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należących do ArcelorMittal Poland w Krakowie. W konferencji wziął udział Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Zdzisław […]

Czytaj dalej