Niskie stężenia lotnych związków organicznych w Skawinie

Prezentujemy wyniki rozszerzonego zakresu pomiarów lotnych związków organicznych w Skawinie Na niżej zamieszczonych wykresach pokazane zostały stężenia BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów)  z badań powietrza, prowadzonych metodą ciągłą na stacji Ogrody oraz ze stacji […]

Czytaj dalej