Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

 

  1. Administratorem Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5, tel. (12) 422 48 95, e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
  2. Celem przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie jest realizacja ustawowych zadań Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
  3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.
  4. Dane osobowe zawarte w zbiorach danych osobowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.
  5. W celu uzyskania informacji dotyczących danych osobowych zawartych w zbiorach danych osobowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5, tel. (12) 422 48 95, e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl