Ważna informacja dotycząca kontaktu z WIOŚ

Od dnia 6 lutego 2019 r. zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami będzie można dokonać: WIOŚ KRAKÓW od poniedziałku do piątku w godzinach: – od 07:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (12) 422-48-95  lub (12) 421-33-64,   Delegatura w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach: – od 07:00 do 15:00 pod numerem […]

Czytaj dalej

Komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu niekorzystnych warunków zdrowotnych na terenie strefy małopolskiej (kod strefy: PL1203, kod stacji: MpNoTargPSlo) w związku z zarejestrowaniem w Nowym Targu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego […]

Czytaj dalej