Szkolenie z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Program ochrony powietrza (POP) dla województwa małopolskiego nakłada na gminy obowiązek przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy uwzględniającej m.in. źródła, których wymiana została dofinansowana.

W dniach od 12 do 15 grudnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził szkolenie warsztatowe dla pracowników gmin z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Szkolenie objęło część teoretyczną oraz praktyczną. Celem szkolenia było usprawnienie obowiązującej sprawozdawczości, uzyskanie prawidłowych i reprezentatywnych danych przekazywanych przez gminy w celu bieżącego monitorowania stanu realizacji działań naprawczych. W szkoleniu udział wzięło 119 gmin z terenu Małopolski oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W trakcie szkolenia przedstawiono gminom wskaźniki emisji stosowane na potrzeby oszacowania efektu ekologicznego. Ponadto, uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o sposobie prowadzenia kontroli przez WIOŚ w Krakowie w 2018 roku w zakresie realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego (załącznik)

 

Załącznik do pobrania:

Nasz Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików to zgadzasz się na ich użycie. POLITYKA COOKIES

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close