AKTUALNOŚCI

Podkłady kolejowe w miejscowości Czułów usunięte

W związku ze zmagazynowaniem odpadów w postaci podkładów kolejowych, w dniu 09 listopada 2021 r. inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili czynności kontrolne na terenie gminy Krzeszowice. Podkłady kolejowe to odpady niebezpieczne. W trakcie wizji stwierdzono […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie rzeki Kamienica w Nowym Sączu

W dniu wczorajszym inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kamienica w Nowym Sączu substancjami ropopochodnymi. Niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Potwierdzono występowanie w okolicy wylotu sieci kanalizacji opadowej, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie rowu przy drodze krajowej nr 49 w Nowym Targu. Interwencja WIOŚ

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 49 na wysokości zakładu FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie rzeki Biały Dunajec. Podjęte działania WIOŚ

Informacja nt. zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec była przedmiotem niezwłocznej interwencji inspektorów WIOŚ. W dniu 20.06.2022 r. inspektorzy przeprowadzili oględziny terenu zarówno Małej Elektrowni Wodnej, jak też koryta rzeki Biały Dunajec powyżej i poniżej progu tejże […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie wód rzeki Biały Dunajec poniżej elektrowni wodnej w Szaflarach. Działania WIOŚ

W dniu 20.06.2022r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec poniżej progu Małej Elektrowni Wodnej w Szaflarach. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Przeprowadzone zostały oględziny terenu […]

Czytaj dalej

KAS i WIOŚ w walce z nielegalnymi odpadami

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Krakowie i Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) podpisali dziś porozumienie o współpracy w sprawie współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym objętych monitorowaniem (SENT) Instytucje wzmocnią kontrole międzynarodowego […]

Czytaj dalej

Kontrola WIOŚ zakładu „Rancho – Lot” w Nowym Targu

WIOŚ w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu w dniach 11.04 – 19.05.2022 r. przeprowadził kontrolę interwencyjną Zakładu „ROL-BUD”- RANCHO-LOT w Nowym Targu. Kontrola wykazała: – brak pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz nieprowadzenie ewidencji […]

Czytaj dalej

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków przemysłowych w Nowym Sączu. Kontrola WIOŚ.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu przeprowadził kolejną kontrolę oczyszczalni ścieków przemysłowych eksploatowaną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Nowym Sączu w związku z występowaniem uciążliwości zapachowych  w rejonie ul. Warzywnej.   […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenia ściekami wód potoku Czerwonka. Kompleksowe rozwiązania

Podjęcie kompleksowych działań dotyczących rozwiązania problemu zanieczyszczania ściekami wód potoku Czerwonka było tematem ostatniego spotkania przedstawicieli Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu oraz Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.   W […]

Czytaj dalej

Wypływ ścieków w pobliżu rzeki Biały Dunajec

W dniu 07.04.2022 r. o godz. 16:00 inspektorzy dyżurni WIOŚ przyjęli zgłoszenie z Urzędu Miasta w Nowym Targu dot. wypływu ścieków w pobliżu rzeki Biały Dunajec na terenie miasta. Inspektorzy na miejscu stwierdzili, że na […]

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie Raby w Rabce – Zdroju

W dniu 15 lutego br. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Nowym Sączu otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu wód rzeki Raba w Rabce–Zdroju ściekami niedostatecznie oczyszczonymi na oczyszczalni eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. Inspektorzy  […]

Czytaj dalej