Objaśnienia:  na pasku prezentujemy bieżące dane pomiarowe ze stacji w Krakowie w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10. Kolor paska zmienia się w zależności od kategorii indeksu jakości powietrza odzwierciedlającego średni poziom stężeń PM10. Ogólny indeks jakości […]

Czytaj dalej

2017-09-19

Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A. informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prób i testów technologicznych bloku nr 4 po zakończonym remoncie kapitalnym jednostki, okresowo będzie występowała konieczność rozpalania i wygaszania kotła K-4 elektrociepłowni, co […]

Czytaj dalej

2017-09-15

SKŁADOWISKO ODPADÓW W KLUCZACH – DZIAŁANIA WIOŚ W dniu 19.06.2017 r. decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymano działalność firmy MARTEX w Kluczach. Firma MARTEX  jest odpowiedzialna za składowanie na tym terenie odpadów. Narastająca góra […]

Czytaj dalej

2017-09-06

KONFERENCJA „ZBIORNIK ROŻNOWSKI – JEGO FUNKCJE, PROBLEMY I PERSPEKTYWY W 75-LECIE ELEKTROWNI ROŻNÓW” W dniu 4 IX w Hotelu Heron nad Jeziorem Rożnowskim odbyła się konferencja „Zbiornik Rożnowski – jego funkcje, problemy i perspektywy w […]

Czytaj dalej